vertingas

vertingas
vertìngas, -a adj. (1) Rtr, NdŽ, ; N, L, Š 1. PolŽ1301 turintis didelę vertę, brangus: Daiktas, turįs vertę, yra vertìngas FT. Argi ne vertingèsnės šitos (austinės) staltės už pirktines? Pv. Kiti man sakė, kad tai labai vertìnga knyga Plšk. Žemė buvo abiejų lygiai vertìnga Plšk. Skryniose laikyti drabužiai, audiniai ir šiaip vertingesni šeimos daiktai . Jis priėmė mano dovanas, bet toj vietoj man davė daug vertingesnių dalykų J.Balč. Jis (Tumas-Vaižgantas) dabar įsikalęs, kad nieko vertingo per visą savo gyvenimą nėra parašęs LKXX385. Širdingai dėkoju už tokį gražų ir vertingą Žemaičių vyskupų albumą LKXIX276(A.Baran). Vertinga knyga – tai gyvenimo vadovas LKVI9. | prk.: Šitai esti tiesa ir brangus bei vertingas žodis, jog Jėzus Kristus svietana atėjo, idant griešnuosius išganytų BPII384.
vertìnga n.: Susikrovėm ką vertingiaũ ir išvažiavom iš kiemo Sb. vertìngai adv.: Vertìngai padarytas darbas .turintis teigiamų ypatybių, naudingas: Vertingas dietinis produktas yra mielės . Vertingèsnis medus be lipčiaus Krš. Pertrintų pomidorų sultys su minkštimu yra daug vertingesnės už išspaustąsias . Vertingiausias tai pavasarinis medus, liepinis Antš. Šiluminiu atžvilgiu vertingiausi yra angliavandeniai .
2. Rdn kuris didelės perkamosios galios, brangus: Vertingi pinigai buvo Vlkv. O tie litai buvo ne kaip rubliai – vertingesnì Slnt. Uždirbo po penkis šešis šimtus, kada tie rubliai da buvo vertìngi Plt. | Prie anų rusų liepė sunešt į banką vertìngas popieras (akcijas), i nunešiau kai kvailas Jrb. 3. Lex108, R, R13,399,407, , 17,548, K, LL24, ŠT330 vertas pagarbos, gerbtinas, garbingas: Vertìngas žilgalvis KII363. Jei žmogus turtingas, tai i vertìngas Yl. Jis vertingu vedas J.Jabl. Seniau mergos būdavo vertìngos Trgn. Kalba yra didžiausias mūsų tėvų palikimas, ir vaikai, kurie tą palikimą griauna, yra nevertingi vaikai J.Balč. ^ Dabar žmogus tas vertingesnis, kuris žulikas didesnis KrvP(Snt).
vertìngai adv. KII363, K: Aš rytoj noriu dar prie šv[entos] večerės (= komunijos) vertingai prieit, todėl dabar apsiėmiau mano biteles, medų, visą laimę bei žinojimą tau atiduot BsV323. Kad ben mes tikt išmanytumbim ponui Dievui už Jo didę geradėjystę … vertingai dėkavoti Kel1856,136. Duok mums, kad šią didę šventę vertingai švęstumbim brš. Vertingai ima Kristaus kūną ir kraują BPI69. Idant vertingai veikščiotumbit po akim Dievo BB1PvT3,13–14.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • vertingas krovinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Krovinys, kuris gali būti vertingas vėlesniame karo etape. atitikmenys: angl. valuable cargo pranc. cargaison de valeur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • vertingas — verti̇̀ngas, verti̇̀nga bdv. Verti̇̀ngas kūrinỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • cargaison de valeur — vertingas krovinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Krovinys, kuris gali būti vertingas vėlesniame karo etape. atitikmenys: angl. valuable cargo pranc. cargaison de valeur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • valuable cargo — vertingas krovinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Krovinys, kuris gali būti vertingas vėlesniame karo etape. atitikmenys: angl. valuable cargo pranc. cargaison de valeur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • branguolis — branguõlis, ė smob. (2) 1. mielas, malonus, gerbiamas asmuo: Mano branguõlis, mano gražuolis! Rdm. Tai šita mano branguolùkė (sakoma malonėjant) Rdm. Kad tu žinotum, branguolė̃li, kaip aš gyvenu, kaip aš vargelį vargstu Grl. Oi tai dovanoki,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dastainas — ×dastainas, a (l. dostojny) adj. vertingas, garbės vertas: Tas atpent teisiai dastainas esti Mž27. dastainai adv.: Nedastainai stalop prižengs Mž374 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dovana — dovanà sf. (3a) K, dovana (1) Dk 1. SD39, R, K dovanotas daiktas: Plonas drobaites aš raižau: bus duoti broliams dovanos J.Jabl. Bet Kastytį, kaip matyti, marių dovanos vilioja Mair. Mokytojas davė dovanų gražią knygelę Dkš. Ką tau dovanų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • durpės — dùrpės (vok. dial. turf) sf. pl. (1) Rm, Pšš susigulėjusios ir apanglėjusios pelkių augalų liekanos: Labai vertingas kraikas yra geros durpės rš. Durpes galima paversti vertinga trąša rš. Samaninės, kastinės, mintinės dùrpės Kt. Šįmet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gadningas — ×gadnìngas, a adj. (1) K šaunus, tinkamas, naudingas, vertingas: Jis ant savo sunkaus, ak labai sunkaus pavadinimo (pašaukimo) juo gadningesnis pastotų Ns1857,6 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geras — 1 gẽras, à (nom. pl. gerì, gẽrūs) adj. (4) 1. meilus, malonus; gailestingas; nepiktas: Mano tėvas labai gẽras, retai pyksta Rg. Gẽras mano brolis, pavėžino rogėm Ldvn. Mamutė būtum gerà, kad šabalbonų pamerktum rytojui Pc. Nebijok, nekąs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”